סגנון מנהיגות אדיג'ס

סגנון מנהיגות אדיג'ס הינו שאלון מנהיגות נפוץ ופרקטי. ארגונים נוטים לייחס לו משקל בכל הנוגע לסגנון המנהיגות של המועמדים והתאמתם לתפקיד המוצע. השאלון הוא מאוד כללי וניתן בעזרתו לאבחן באופן גס לאיזה סגנונות אנו קרובים. בכל משפט יש לדרג את האמירות לפי מידת ההזדהות שלכם, יש ארבעה אמירות: האמירה שאתם הכי מזדהים איתה תקבל ניקוד 8. האמירה השניה שאתם הכי מזדהים איתה תקבל ניקוד 4. האמירה השלישית שאתם הכי מזדהים איתה תקבל ניקוד 2. והאמירה שאתם מזדהים איתה הכי פחות תקבל ניקוד 1. שלב 1: הורידו ומלאו סגנון מנהיגות אדיג'ס – שאלון  שלב 2: חשבו את סכום ארבעת הטורים בריבועים הריקים למטה ( ליד כל אות I E A P ). שלב 3: בידקו את עצמכם – סכום כל ארבעת הטורים צריך להיות בדיוק 300. שלב 4: בידקו מהם שני סגנונות הניהול היותר בולטים אצלכם I E A P  ( הדירוגים היותר גבוהים ). שלב 5: זהו שלב שבו אתם צריכים לנסות להבין איזה סגנון ניהול יותר נדרש לתפקיד ( בודקים בדרישות התפקיד ). אין סגנון טוב יותר וטוב פחות – יש סגנון שצריך להתאים לתפקיד הספציפי שמוצע סגנון מנהיגות אדיג'ס – הסבר