יושרה ואמינות ממוחשב

מבחן זה בוחן האם המועמדים הם אזרחים נורמטיביים ושומרי חוק או מועמדים אשר מסוכנים למקום העבודה. בנוסף לכך ישנן מספר שאלות אמינות אשר אמורות לבחון האם אתם דוברי אמת. מה מצפים מאיתנו: רוצים לראות מצד אחד שאנו נורמטיביים ולא פורצים גבולות או מסוכנים לסביבה שלנו ומצד שני אנשים אמינים !