התמודדות עם תסכול

יש להשיב על הסיטואציה בתור "ירון".
1

בדוגמה הראשונה המנהלת אומרת לירון שמצטברות עליו תלונות.
תשובה כמו: "זה בטח טעות", "לא יכול להיות", "אין סיכוי", "על מה את מדברת", "מי את שתגידי לי את זה",
"עליך גם יש תלונות" וכ"ו מראות על חוסר יכולת להתמודד עם קונפליקט.
יש לקבל את הסיטואציה ללא ויכוח, ללא קנאה, בלי להתגונן, בלי להתקיף ובלי להיעלב.
תשובות רצויות: "תודה שאת מידעת אותי, אני אטפל בזה.", "אני אשמח לדעת איזה תלונות כדי שאוכל להשתפר."
או "זה נכון, אני פועל לתקן את המצב.".
אלו תשובות ענייניות שמראות כי ירון ( הנבחן ) הוא אדם רציני, ענייני ובעל יכולת טובה להתגבר על קונפליקטים.

דוגמה שנייה:

יש לענות על הסיטואציה במקום "אבי".
2

תשובת רצויות: "אני מתנצל, אני אקח את זה לתשומת ליבי." או "את צודקת, אני אשתדל שזה לא יקרה שנית."

דוגמה שלישית:

יש לענות על הסיטואציה במקום "יואב".
3

תשובה רצויה: "בטח מאמי" / "רעיון טוב, תהינו"
תשובה לא רצויה: קנאה מכל סוג הוא או חוסר פרגון. גם אם היא מציעה לצאת עם ידיד משותף…