הזדהות עם משפטים

הזדהות עם משפטים

במבחן זה יופיעו מספר משפטים, עלייך לענות על כל משפט בכן או לא.

רוב המשפטים מבטאים שקר או חרדה – לא נורא אם עונים על שניים שלושה משפטים של שקר ושניים שלושה משפטים של חרדה ( זה מאוד טבעי )

בגדול יש לענות על כמה שפחות משפטי שקר וחרדה !